Til toppen

Smøremidler & Skjærevæsker

Sorter Navn (a > å)

Lock Oil, 41 ml

Smøremiddel i aerosolboks. Brukes i næringsmiddelindustrien og til andre steder hvor man ønsker et transparent smøremiddel.
54414

Scantech Lube Anti-Seize CU, 500 ml

Smøremiddel i aerosolboks. Egner seg til smøring av deler som er utsatt for høyt trykk, slag og vibrasjoner, herunder tannhjul, kjeder, wirer, dørbeslag m.m. Tåler temperaturer fra ÷35°C til +200°C.
72015390

Scantech Lube Chain & Wire, 500 ml

Smøremiddel for kjeder, waiere og kabler.
7201511

Scantech Lube FRS, 500 ml

Fuktfortrenger, rustløser og smøremiddel i aerosolboks. Penetrerende kombinasjonsprodukt til elektrisk og mekanisk utstyr.
7201410

Scantech Lube Food TF, 500 ml

Smøremiddel i aerosolboks. Brukes i næringsmiddelindustrien og til andre steder hvor man ønsker et transparent smøremiddel.
7201520

Scantech Lube Grease Aer, 500 ml

Mineraloljebasert smørefett. Lube Grease Spray er et mineraloljebasert smørefett, litiumbasert. Produktet tåler høye temperaturer og inneholder også et rusthindrende middel.
7201450

Scantech Lube HP, 500 ml

Smøremiddel i aerosolboks. Egner seg til smøring av deler som er utsatt for høyt trykk, slag og vibrasjoner, herunder tannhjul, kjeder, wirer, dørbeslag m.m. Tåler temperaturer fra ÷35°C til +200°C.
7201380

Scantech Lube PTFE Spray Dry, 500 ml

PTFE-basert slipp-, glide- og smøremiddel. Anvendes som slippmiddel til gummi, plast, maling, papir, tre m.m. Forebygger belegg i tanker, på valser, maskiner o.l. Anvendes som glidemiddel på transportbånd, sagblad, verktøy, skjæreverktøy m.m.
7201400

Scantech Lube PTFE Spray Wet, 100 ml

Lube PTFE Spray Wet er et inntrengende smøremiddel med PTFE* som minsker friksjonen effektivt på de overflatene som behandles. Lube PTFE Spray Wet gir også en langvarig beskyttelse mot fukt og korrosjon.
540041

Scantech Lube PTFE Spray Wet, 500 ml

Lube PTFE Spray Wet er et inntrengende smøremiddel med PTFE* som minsker friksjonen effektivt på de overflatene som behandles. Lube PTFE Spray Wet gir også en langvarig beskyttelse mot fukt og korrosjon.
7201440

Xpert Multi Oil, 500 ml

Smøremiddel, rustbeskytter og rustløser.
7201480

Xpert Silicone Spray, 500 ml

Slippmiddel til bruk under trykking, støping og emballering. Brukes på gummilister som utsettes for kulde, for å hindre fastfrysninger. Benyttes på plast, vinyl, lær og gummi.
7100910