Til toppen

Smøremidler & Skjærevæsker

Sorter Navn (a > å)

Scantech Lube Chain & Wire, 500 ml

Smøremiddel for kjeder, waiere og kabler.
7201511

Scantech Lube FRS, 500 ml

Fuktfortrenger, rustløser og smøremiddel i aerosolboks. Penetrerende kombinasjonsprodukt til elektrisk og mekanisk utstyr.
7201410

Scantech Lube Grease Aer, 500 ml

Universalfett oppbygd på mineraloljebasert litiumfett. Produktet tåler høye temperaturer og inneholder også et rustbeskyttelsesmiddel.
7201450

Scantech Lube HP, 500 ml

Smøremiddel i aerosolboks. Egner seg til smøring av deler som er utsatt for høyt trykk, slag og vibrasjoner, herunder tannhjul, kjeder, wirer, dørbeslag m.m. Tåler temperaturer fra ÷35°C til +200°C.
7201380

Scantech Lube PTFE Spray Dry, 500 ml

PTFE-basert slipp-, glide- og smøremiddel. Anvendes som slippmiddel til gummi, plast, maling, papir, tre m.m. Forebygger belegg i tanker, på valser, maskiner o.l. Anvendes som glidemiddel på transportbånd, sagblad, verktøy, skjæreverktøy m.m.
7201400

Scantech Lube PTFE Spray Wet, 100 ml

"Kulelager på spray" - Lube PTFE Spray Wet er et inntrengende smøremiddel med PTFE* som minsker friksjonen effektivt på de overflatene som behandles.
540041

Scantech Lube PTFE Spray Wet, 500 ml

"Kulelager på spray" Lube PTFE Spray Wet er et inntrengende smøremiddel med PTFE* som minsker friksjonen effektivt på de overflatene som behandles.
7201440

Xpert Multi Oil, 500 ml

Smøremiddel, rustbeskytter og rustløser.
7201480

Xpert Silicone Spray, 500 ml

Slippmiddel til bruk under trykking, støping og emballering. Brukes på gummilister som utsettes for kulde, for å hindre fastfrysninger. Benyttes på plast, vinyl, lær og gummi.
7100910

Xpert Vaseline Spray, 500 ml

Vaselinbasert smøremiddel. Brukes i næringsmiddel- og fiskeindustrien og alle andre steder hvor man ønsker et hvitt/ transparent smøremiddel. Brukes på alle åpne smørepunkter som kjeder, wirer, ruller, drev, tannhjul, nylonforinger og stempler m.m.
7201570