Til toppen

Xpert Multi Spray, 500 ml

Produktnummer: 7052343
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Universalprodukt av høy kvalitet: fuktfortrenger, smører, løser rust, løser fastkilte detaljer, rengjør, beskytter og forhindrer korrosjon

Xpert Multi Spray

Universalprodukt.


Bruksområde

Universalprodukt av høy kvalitet: fuktfortrenger, smører, løser rust, løser fastkilte detaljer, rengjør, beskytter og forhindrer korrosjon. Danner en transparent beskyttende film. Høy kapillæreffekt. Løser fett,

kalk, blekk og forskjellige avleiringer.

Beskytter aluminium, kopper, messing, krom og rustfritt. Universalspray for våpen, låser, biler, maskiner, motorer m.m.

Egenskaper

  • Fuktfortrenger, smører, løser rust, løser fastkilte detaljer, rengjør, beskytter og forhindrer korrosjon.

Lagring

Aerosolbokser: Må ikke utsettes for direkte sollys eller temperaturer over 50°C.

Skal håndteres og oppbevares på en fullt forsvarlig måte slik at helseskader, brann, eksplosjon og andre ulykker unngås.

Oppbevares ved romtemperatur i tørt, godt ventilert rom.

 

Bruk og dosering

Rist boksen godt. Ved bruk på korrederende deler, spray på, vent ca.1 min. Gjenta eventuellt behandlingen.

Aerosoler må ikke utsettes for temperaturer over 50°C. Oppbevares atskilt fra antennelseskilder. Røyking forbudt. Sørg for god ventilasjon. Ikke spray på åpen ild eller i nærheten av

antennelseskilder. NB! Må ikke brukes på elektronisk utstyr.

Produktdata

  • Farge Fargeløs til lysegul
  • Tilstand Væske. Aerosol
  • Lukt Oljelukt
  • RTU - Klar til bruk
  • Kartong: 12 stk.
  • Pall: 672 stk.