Til toppen

Xpert Allround Cleaner, 500 ml

Produktnummer: 7201360
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Vaske og avfettingsmiddel på spray for hurtig og sikker rengjøring av elektroniske apparater, instrumenter, motorer m.m. Produktet er relativt hurtig fordampende, fuktutdrivende og etterlater ikke belegg eller uønsket film. Xpert Allround Cleaner angriper ikke konstruksjonsmaterialer, farger, tøy m.m.

Type

Avfettings- og rengjøringsmiddel.

Egenskaper

  • Vaske og avfettingsmiddel på spray for hurtig og sikker rengjøring av elektroniske apparater, instrumenter, motorer m.m.

Lagring

Aerosolbokser: Må ikke utsettes for direkte sollys eller temperaturer over 50°C. Skal håndteres og oppbevares på en fullt forsvarlig måte slik at helseskader, brann, eksplosjon og andre ulykker unngås. Oppbevares ved romtemperatur i tørt, godt ventilert rom.

Bruk og dosering

Rist boksen godt og appliser produktet.

Pass på, at elektroniske/elektriske apparateter er spenningsløse. Xpert Allround Cleaner må være fordampet før spenningen tilkoples igjen.

Produktdata

  • Farge: Fargeløs
  • Tilstand: Aerosol
  • Lukt: Oljelukt
  • RTU - Klar til bruk
  • Kartong: 12 stk.
  • Pall: 672 stk.