Til toppen

Truck Cleaner, 20 L

Produktnummer: 13157
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Flytende vaske- og avfettingsmiddel. Brukes til grovrengjøring og avfetting av biler, busser, trailere, traktorer, anleggsmaskiner, maskindeler, containere, verkstedgulv, presenninger o.l. Brukes også til motorvask.

Egenskaper

 • Med fosfat
 • Løser effektivt opp fett, olje, tjære, gressaft og fastbrent smuss fra alle overflater.
 • Hurtigseparerende - overholder IVL-test 2.

Lagring

Oppbevares i godt lukket originalemballasje. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Lagres beskyttet mot syrer (syrereaktiv). Lagringstemperatur: -5-35 °C. Holdbarhet: 36 måneder.

Bruk og dosering

 • Brukes i høytrykkspyler, lavtrykksprøyte eller vaskebøtte, i forholdet 1:1 - 1:50 med vann, avhengig av type vask og tilsmussningsgrad.
 • Motorvask 1:3
 • Grunnrengjøring 1:10
 • Alm. rengjøring 1:20
 • Lett rengjøring 1:50
 • Etterskylles grundig med vann.

Produktdata

 • Farge: Fargeløs til lysegul
 • Tilstandsform: Væske
 • Bulktetthet 1,05 kg/l.
 • pH 12,5
 • RTU - Klar til bruk
 • Pall: 24 stk.