Til toppen

Truck Cleaner, 20 L

Produktnummer: 13157
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Flytende vaske- og avfettingsmiddel. Brukes til grovrengjøring og avfetting av biler, busser, trailere, traktorer, anleggsmaskiner, maskindeler, containere, verkstedgulv, presenninger o.l. Brukes også til motorvask.

Egenskaper

  • Med fosfat
  • Løser effektivt opp fett, olje, tjære, gressaft og fastbrent smuss fra alle overflater.
  • Hurtigseparerende - overholder IVL-test 2.

Lagring

Oppbevares i godt lukket originalemballasje. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Lagres beskyttet mot syrer (syrereaktiv). Lagringstemperatur: -5-35 °C. Holdbarhet: 36 måneder.

Bruk og dosering

Brukes i høytrykkspyler, lavtrykksprøyte eller vaskebøtte, i forholdet 1:1 - 1:50 med vann, avhengig av type vask og tilsmussningsgrad.

Motorvask 1:3

Grunnrengjøring 1:10

Alm. rengjøring 1:20

Lett rengjøring 1:50

Etterskylles grundig med vann.

Produktdata

  • Farge: Fargeløs til lysegul
  • Tilstandsform: Væske
  • Bulktetthet 1,05 kg/l.
  • pH 12,5
  • RTU - Klar til bruk
  • Pall: 24 stk.