Til toppen

Superla® 20 Farma ISO 10 208 L

Produktnummer: RX20021
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Raffinert hvitolje av medisinsk kvalitet i ISO-VG 10.

BRUKSOMRÅDE

Kan anvendes til fremstilling av kosmetikk og medisinske produkter, både som prosessolje og som smøremiddel til maskiner.

Produktet er også velegnet til andre formål, hvor det kreves en olje av medisinsk renhet, f.eks. som smøremiddel i matvareindustrien. Brukes som prosessolje innenfor den kjemisk-tekniske industri samt som slippmiddel i plast og trevareindustrien.

Oppfyller amerikanske FDA 21 CFR 178.3570 og H1 krav til smøremidler med tilfeldig kontakt med matvarer. Flere godkjennelser kan rekvireres ved forespørsel. Inneholder ingen reaktive komponenter eller kjemiske tilsetningsstoffer.

EGENSKAPER

• Vann Klar, luktfri medisinsk hvit olje

LAGRING

  • Skal håndteres og oppbevares på en fullt forsvarlig måte slik at helseskader, brann, eksplosjon og andre ulykker unngås.
  • Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted.
  • Oppbevares i lukket originalemballasje ved temperaturer mellom 0°C og 40°C.
  • Åpnet emballasje skal lukkes omhyggelig og oppbevares oppreist for å forebygge lekkasje.

BRUK OG DOSERING

Smør med en passende mengde.

PRODUKTDATA

  • Farge Fargeløs
  • Tilstands Væske
  • Lukt Oljelukt

READY TO USE PRODUKTER

Klar til bruk