Til toppen

Scantech Woodstick

Produktnummer: 845024
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Et ikke krympende reparasjonsmateriale for tre. Velegnet til skader og sprekker i alle treslag.

Type

Reparasjonsmateriale for tre.

Bruksområde

Scantech Woodstick er et ikke krympende reparasjonsmateriale for tre. Produktet forener seg med materialet og kan bearbeides etter herding, bores i, gjenges i, slipes, files, overmales m.m. Scantech Woodstick er velegnet til reparasjon av skader og sprekker i alle treslag, og kan erstatte råttent og vannskadet tre m.m. Scantech Woodstick herder også på fuktige flater.

Egenskaper

  • Temperaturområde Opp til +150°C
  • Hardhet 70 Shore D
  • Herdetid 25 minutter

Lagring

Skal håndteres og oppbevares på en fullt forsvarlig måte slik at helseskader, brann, eksplosjon og andre ulykker unngås. Oppbevares frostfritt. Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted.

Bruk og dosering

Ta et par hansker på og bryt eller skjær av ønsket mengde. Kna massen til den får en jevn farge. Produktet kan bearbeides/formes i ca. 10 minutter etter at den er ferdig blandet. Appliser massen og form den etter ønske.

Produktdata

  • Farge: Beige
  • Tilstand: Pasta
  • Lukt: Karakteristisk
  • Bulktetthet: 2,25 mg/l
  • RTU - Klar til bruk
  • Kartong: 12 stk.