Til toppen

Scantech Universalstick

Produktnummer: 57444
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Epoxybasert reparasjonsmasse som er effektiv til å reparere mange ulike overflater som metaller, tre, glassfiber, betong, og keramikk.

Type

Epoxybasert reparasjonsmasse.

Bruksområde

Et effektivt produkt til reparasjoner

på metaller, tre, glassfiber, betong og

keramikk. Brukes til å reparere huller og

sprekker i vanntanker, akvarium, bensinog dieseltanker (bare til ikke-permanent

reparasjon), containere, betong o.l.

Egenskaper

  • Hefter på våte underlag.
  • Kan også brukes under vann i fersk- og saltvann. Gulner ikke i sollys.

Lagring

Skal håndteres og oppbevares på en fullt forsvarlig måte slik at helseskader, brann, eksplosjon og andre ulykker unngås. Oppbevares frostfritt. Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted.

Bruk og dosering

Før påføring må flatene gjøres rene for fett, smuss og løse partikler. Ved sliping av overflaten før påføring vil man oppnå ekstra god vedheft. Skjær av en passende bit, kna den mellom fingrene (bruk hansker) i ca. 1 min. til massen blir hvit. Påfør så massen innen 5-10 min.

Ved påføring på våte/fuktige overflater trykkes massen godt på plass til herde-prosessen er godt i gang. Etter 60 min. kan det bearbeidede materialet tas i bruk, full styrke etter 24 timer.

Produktdata

  • Farge: Grønn
  • Tilstand: Pasta
  • Lukt: Karakteristisk
  • Bulktetthet: 2,25 mg/l
  • RTU - Klar til bruk
  • Kartong: 12 stk.