Til toppen

Scantech Lube HP, 500 ml

Produktnummer: 7201380
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Smøremiddel i aerosolboks. Egner seg til smøring av deler som er utsatt for høyt trykk, slag og vibrasjoner, herunder tannhjul, kjeder, wirer, dørbeslag m.m. Tåler temperaturer fra ÷35°C til +200°C.

Egenskaper

  • Tåler høyt trykk og har ekstrem god hefteevne til metall.
  • Har god langtidsvirkning og penetrasjonsevne.
  • Tåler vann, salt, alkalier, syrer og beskytter samtidig mot korrosjon.
  • Påvirker ikke gummi.

Lagring

Aerosolbokser: Må ikke utsettes for direkte sollys eller temperaturer over 50°C. Skal håndteres og oppbevares på en fullt forsvarlig måte slik at helseskader, brann, eksplosjon og andre ulykker unngås.

Oppbevares ved romtemperatur i tørt, godt ventilert rom.

Bruk og dosering

Rist boksen godt før bruk.

Produktdata

  • Farge: Oransje
  • Tilstand: Fett Aerosol
  • Lukt: Petroleum
  • RTU - Klar til bruk
  • Kartong: 12 stk.
  • Pall: 672 stk.