Til toppen

Scantech Lube Grease Aer, 500 ml

Produktnummer: 7201450
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Universalfett oppbygd på mineraloljebasert litiumfett. Produktet tåler høye temperaturer og inneholder også et rustbeskyttelsesmiddel.

Bruksområde

Lube Grease Spray er et universalfett oppbygd på mineraloljebasert smørefett, litiumbasert. Produktet tåler høye temperaturer og inneholder også et rusthindrende middel. Ettersom fettet ikke renner ved påføring, er det spesielt anvendelig der det er vanskelig å komme til med konvensjonelle smøremidler. For eksempel, lenkearmer, kjeder, glidebaner m.m.

Egenskaper

  • Renner ikke
  • Tåler høye temperaturer

Lagring

Aerosolbokser: Må ikke utsettes for direkte sollys eller temperaturer over 50°C. Skal håndteres og oppbevares på en fullt forsvarlig måte slik at helseskader, brann, eksplosjon og andre ulykker unngås. Oppbevares ved romtemperatur i tørt, godt ventilert rom.

Bruk og dosering

Rist boksen godt før bruk.

Trykkbeholder må ikke utsettes for temperaturer over +50°C.

Produktdata

  • Farge: Grønnaktig
  • Tilstand: Aerosol
  • Lukt: Oljelukt
  • RTU - Klar til bruk
  • Kartong: 12 stk.
  • Pall: 672 stk.