Til toppen

Quick Drain, 1 L

Produktnummer: 11294
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Høykonsentrert syrebasert flytende avløpsåpner. Kun til proffesjonelt/industrielt bruk.

Bruksområde

 • Brukes til svært tilstoppede avløp.
 • Et etsende og meget effektivt produkt overhold derfor alltid følgende sikkerhetsforeskrifter:
 • Bruk alltid vernebriller/ansiktsskjerm og hansker.
 • Ikke bruk produktet dersom det finnes rester av andre avløpsåpnere (f.eks. syre-, alkali- eller klorholdige) i avløpet/vannlåsen.
 • Ved kontakt med vann og organisk materiale utvikles kraftig varme unngå innånding av dampene sørg for god utluftning.
 • Overdosering kan gi støtkoking/tilbakeslag, len deg derfor aldri over avløpet.
 • Overdosering kan avgi så mye varme at plastrør kan ta skade.
 • Hell aldri vann i produktemballasjen pga. fare for kraftig varmeutviklende reaksjon.
 • Hold alltid emballasjen tett lukket og under lås når produktet ikke er i bruk.
 • Bland aldri med andre kjemiprodukter.
 • Kan brukes på stål-, støpejern-, bly-, og plastrør.
 • Kan skade lettmetaller, kobber, messing, galvanisert jern, rustfritt stål, ikkesyreresistent emalje/fliser/plast, fleksible plastrør, marmor og forkrommede overflater.

Dosering

Håndvask/vannlås: 100-150 ml

Gulvavløp/toalett: 250 ml

Bruksanvisning

Fjern vann stående i avløpet/vannlåsen.

Tilsett Quick Drain direkte og langsomt i avløpet/toalettet, bruk eventuelt en plastslange (for toalett) og trakt.

Plasser deretter et plastspann el. over åpningen for å beskytte mot eventuell støtkoking/tilbakeslag.

La virke i 5-10 minutter og skyll deretter rikelig med kaldt vann.

Gjenta behandling om nødvendig.

Egenskaper

 • Åpner raskt og effektivt tette avløp og vannlåser.
 • Oppløser raskt og effektivt papir, hår, fett, tekstil, kjøkken avfall, bleier og hygienebind.
 • Forebygger ubehagelig lukt i kloakk, vannlås og avløp

Produktdata

 • pH-verdi: 0 i konsentrat
 • Kartong: 12 stk.
 • Pall: 288 stk.