Til toppen

Max, 20 L

Produktnummer: 13507
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Petroleumsbasert avfettingsmiddel/asfaltfjerner. Fjerner hurtig og effektivt asfalt, olje, fett, tjære, vegsalt og smuss fra biler, lastebiler, busser, anleggs- og landbruksmaskiner, motorer, containere, verktøy, utstyr m.m.

Egenskaper

  • Ekstremt effektivt til fjerning av asfalt, olje, fett, tjære, vegsalt, tectyl m.m, også om vinteren.

Lagring

Skal håndteres og oppbevares på en fullt forsvarlig måte slik at helseskader, brann, eksplosjon og andre ulykker unngås.

Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted.

Lagringstemperatur: 0-35 °C.

Bruk og doseringen

Brukes ufortynnet.

Påføres nedenfra og oppover med lavtrykkssprøyte e.l.

La produktet få tid til å virke i noen minutter.

Vanskelig og hardtsittende smuss krever lengre virketid.

Bearbeid eventuelt overflaten med børste eller svamp.

Spyl godt av med vann.

Bør ikke anvendes i dirkete sollys og på varme eller nylakkerte overflater.

Produktdata

  • Farge: Fargeløs
  • Tilstands: Væske
  • Lukt: Løsningsmiddel
  • Bulktetthet: 0,81 g/ml
  • RTU - Klar til bruk
  • Pall: 24 stk.