Til toppen

HydroMaster 208GB

Produktnummer: 208000
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Enheten HydroMaster 208GB brukes for utblanding av vannbaserte kjemikalier

Enheten HydroMaster brukes for utblanding av vannbaserte kjemikalier. Dersom konsentratet har samme viskositet/ tykkelse som vann (CP=1) blander enheten ut i forholdet ca. 1:1 (50%) eller svakere (dersom løftehøyden ikke overstiger 1,4 meter). Enheten har vedlagt en pose med blandedyser. Disse har forskjellige hulldiameter for varierende innblanding (dysene er fargekodet). Ferdigblandet volum gjennom enheten er ca. 7 – 12 liter pr. min. HydroMaster brukes til de fleste typer kjemikalier. Ved bruk av kjemikalier som er sterkt etsende eller ved bruk av sterke mikroemulsjoner kan medfølgende bunnsil/tilbakeslagsventil (farge blå-FPM-VITON) ta skade. Tilsvarende bunnsil/tilbakeslagsventil med EPDM-pakning (farge grå-EPDM) er tilgjengelig på etterspørsel.

Spesifikasjoner:
Vanntilkobling inn: 3/4″ F. BSP m/sil.
Min vanntrykk inn på enhet: 1,67 bar (25 PSI).
Maks vanntrykk inn på enhet: 5,67 bar (85 PSI).
Sterkeste innblanding: 1 – 1 ved viskositet 1 cp.
Maks fløde pr. min.: ∼12 liter
Maks løftehøyde: 1,4 meter.

Dimensjoner:
Mål enhet eks. slanger og dysesett: H= 180mm,
B= 170mm, D= 75mm.
Mål i emballasje: H= 140mm, B= 250mm, D= 320mm.
Vekt enhet inkludert slanger og dysesett: 0,8 kg.
Vekt i emballasje: 1,1 kg.

Brukerveiledning

HydroMaster er en blander for vannblandelige kjemikalier. Enheten er produsert i rustfritt stål og kjemibestandig polypropylen. Den er produsert med henseende til driftssikkerhet og holdbarhet. Enheten krever kun vanntilkobling fra det lokale vann-nettet. Vanntrykket inn til enhet skal ligge mellom 1,67 og 5,67 bar.
Monter enhet på fat (med konsentrat) eller på vegg over konsentratet. Gjenger på tilkobling til fat passer til stålfat (fingjenget). Fatadapter (overgang) kreves på plastfat.

Installer vanntilførselslange. Tilførselslangen må ha min. 12 mm innerdiameter (1/2" slange) og vanntrykket inn til enheten skal ligge mellom 1,67 - 5,67 bar. Velg riktig dyse i forhold til ønsket blanding og skru den på plass i dyseholderen på blanderens innsug. Tilpass lengden på sugeslangen (monteres på toppen av blanderen) i forhold til beholder med konsentrat. Ved innstallering med bruk av lengre sugeslange en originalt, så vil innblandingen reduseres i styrke.

Monter sugeslange over dysen og inn på dysemutter på blanderen (Nivået på kjemikonsentratet skal være lavere enn blanderen. Om dette ikke tas hensyn til, vil blanderen fortsette å suge konsentrat etter den har slått seg av).

Monter utløpslange inn på utløpet (høyre siden) av blanderen. Flødering (gul) på innsiden av slangen monteres mot blanderen. Ytterste klemring skal klemme over slangen inne på blanderen. Husk å påse at strålen som kommer ut av blanderen (under drift) skal treffe den gule ringen og ikke hullet inni den gule ringen.

Undertrykket starter når utløpsslangen er tom for luft. Skru på vanntilførsel og åpne kulekran på blanderen.

Overgangsadapter til HydroMaster 208GB (plastfat)

Overgangsadapter til HydroMaster 208GB (plastfat)
750023