Til toppen
Produktet er ikke aktivt!

Farm Cleaner, 20 L

Produktnummer: 13057

Sterkt alkalisk bløt- og rengøringsmiddel til fjøs.

Bruksområde

Brukes til alle former for fjøsrengjøring, samt alle områder hvor det stilles store krav til fjøshygiene og hvor vann og tidsbesparelse er en viktig faktor. Brukes i kveg- og svinefjøs, dyrekenneler, kyllinghus og minkoppdrett.

Bruksanvisning

Fjøs:

Meget skittent: 1:50 (2 %).

Middels skittent: 1:100 - 1:200 (1-0,5 %).

Lett skittent: 1:300 (0,3 %).

Mink:

Rengjøring av hvalpenett, taner: 1:50 (2 %)

Innvirkningstid: Avhengig av skittenhetsgrad, men minst 10 minutter.

Egenskaper

  • Er kraftigt fettoppløsende og er derfor ytterst velegnet til bløting før desinfeksjon med BAKTOL eller PAA 5.
  • Inneholder spesielle buffere som gjør at produktet bevarer sin bløt- og rengjøringsevne selv ved lave konsentrasjoner.
  • Er luktfri og skader ikke jern når den benyttes som beskrevet.
  • Se separat bruksanvisning.

Produktdata

  • pH-verdi: 14 i konsentrat, 12,3 v. 1:100, 11,9 v. 1:200, 11,5 v. 1:300.
  • Pall: 24 stk.