Til toppen

Faktor, 20 L

Produktnummer: 13107
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Selvseparerende lavaromatisk avfettingsmiddel.

Bruksområde

Brukes i alle typer delevaskere, samt til å fjerne asfalt, olje og smuss på biler, anleggsmaskiner o.l. Benyttes også som motorvask og til nedvasking av elektrisk utstyr som elektromotorer, generatorer, tavler o.l. da den ikke er elektrisk ledende inntil 25000 volt. Benyttes også til rengjøring av valser, duker og plater i trykkerimaskiner.

Egenskaper

 • Løser opp olje og fett uten å skade metall, plast eller malte flater.
 • Er emulgerende og kan derfor spyles av med vann.
 • Løser opp fargerester.
 • Penetrerende.
 • Skader ikke plast og metaller.
 • Enkelte gummityper tåler ikke perma nent kontakt med FAKTOR, bl.a. natur- (NR), Styrene Butadiene- (SBR), butyl-, EDPM- og silikonegummi.

Lagring

Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et godt ventilert sted. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Må ikke utsettes for varme, gnister eller åpen ild. Oppbevares frostfritt. Lagringstemperatur: 0-35 °C. Holdbarhet: 36 måneder.

Bruk og dosering

Avfetting: Brukes som konsentrat i bad eller lavtrykksprøyte. Grafisk industri: Helles eller sprøytes over valsen som deretter kjøres ren. På duker og plater brukes en fuktet klut.

Produktdata

 • Farge: Fargeløs
 • Tilstand: Væske
 • Lukt: Karakteristisk
 • Bulktetthet: 0,8 kg/l.
 • RTU - Klar til bruk
 • Pall: 24 stk.