Til toppen
Produktet er ikke aktivt!

Concrete Rapido 10 kg

Produktnummer: 57416

2-komponent hurtigherdende sementbasert reparasjonsmasse.

Bruksområde

Innen og utendørs reparasjon av betong. Brukes både på loddrette og vannrette flater f.eks. gulv, mur, trapper, fasader, skorstener, sokler, melkerom, forbrett m.m.

Bruksanvisning

Forbehandling: Alle overflater skal rengjøres for sementslam og løse partikler. Overflaten skal være tørr eller lett fuktig. Deretter påføres et tynt lag Concrete Rapido. Denne må IKKE tørke.

Blanding: 9 kg Concrete Rapido blandes med 1 liter Concrete Rapido Binder. Dette gir ca. 5 liter ferdig masse. Det kan tilsettes litt vann for å oppnå ønsket konsistens. Bland ikke mere enn at det kan påføres på 4-5 minutter.

Påføring: Påføring utføres umiddelbart etter blanding med vanlig murerverktøy. Påfør blandingen i den våte Concrete Rapido Binder. Trykk blandingen godt ned i overflaten.

Rengjøring: Verktøy rengjøres jevnlig med vann under bruk og umiddelbart etter bruk. Herdet Concrete Rapido kan kun fjernes mekanisk.

Egenskaper

  • Brukes i lagtykkelser på 10-100 mm pr. påføring.
  • Brukstid: ca. 4-5 minutter ved 20°C.
  • Overflatetemperatur: Min. + 5°C, maks. + 30°C.
  • Hurtigherdende: Kan brukes av gående etter 1 time og tyngre trafikk etter 2 timer.
  • Bemerk: Lave temperaturer forlenger herdetiden og høye temperaturer forkorter herdetiden.
  • Ekstrem god bindeevne.
  • Kjemikaliebestandig.

Produktdata

  • Pall: 48 stk.