Til toppen

Cerox Plus, 5 L

Produktnummer: 11275
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Surt Skumrengjøringsmiddel.

Bruksområde

Cerox Plus er et sterkt surt skumrengjøringsmiddel, som brukes til periodisk avkalkning av alle overflater, som tåler sure produkter. Produktet inneholder en stor mengde fosforsyre og er derfor effektiv overfor tykke kalkbelegninger. Cerox Plus danner et tett og stabilt skumlag.

Egenskaper

  • Det bør utvises forsiktighet ved bruk på syrefølsomme materialer, som f.eks.forkrommede overflater.
  • Cerox Plus nedbryter effektivt protein og kalkbelegninger.
  • Gir et kraftig stabilt skum ved bruk med skumutlegningsutstyr.

Lagring

Oppbevares i godt lukket originalemballasje. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Oppbevares adskilt fra: Klor og Alkalier

Bruk og dosering

Bruksoppløsning: 2-5% (vektprosent). Temperatur: 5-60°C. Ved høyt proteininnhold, ikke over 40°C. Kontakttid: 5-20 minutter. La ikke skummet tørke inn. Etter avslutning av rengjøring skal alle flater, som senere kommer i kontakt med næringsmidler, skylles grundig med rent vann.

Produktdata

  • Farge: Brunaktig
  • Tilstandsform: Væske
  • Lukt: Ingen karakteristisk lukt
  • Bulktetthet: ~ 1,45 kg/l pH (bruksløsning) ~ 2
  • RTU - Klar til bruk
  • Kartong: 3 stk.
  • Pall: 108 stk.

5 L Stativ

Stativ i rustfritt stål. Enkel å montere. Hygienisk og lett å håndtere.
58304