Til toppen

Buster, 200 L

Produktnummer: 13198
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Flytende vaske- og avfettingsmiddel.

Bruksområde

Brukes til grovrengjøring og avfetting av biler, busser, trailere, traktorer, anleggsmaskiner, maskindeler, containere, verkstedgulv, presenninger, motorvask o.l. Brukes også i storkjøkken på fliser, emalje og rustfritt stål.

Egenskaper

  • Løser effektivt opp fett, olje, tjære, gressaft og fastbrent smuss fra alle overflater.

Lagring

Skal håndteres og oppbevares på en fullt forsvarlig måte slik at helseskader, brann, eksplosjon og andre ulykker unngås.

Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted.

Lagringstemperatur: 0-35 °C.

Bruk og dosering

Brukes i høytrykkspyler, lavtrykksprøyte eller vaskebøtte, i forholdet 1:1 - 1:50 med vann, avhengig av type vask og tilsmussningsgrad.

Motorvask 1:3

Grunnrengjøring 1:10

Alm. rengjøring 1:20

Lett rengjøring 1:50

Etterskylles grundig med vann.

Produktdata

  • Farge: Fargeløs
  • Tilstands: Gulaktig
  • Lukt: Svak lukt
  • Bulktetthet: ~ 1,0
  • pH (handelsvare): ~ 11,2
  • RTU - Klar til bruk
  • Pall: 2 stk.
Produktdetaljer
Salgsenhet Stk
Liter 200
Produsent Norden Olje
Bestillingsvare Nei
Klar til bruk Ja