Til toppen

Bio Fresher, 750 ml spray

Produktnummer: 17773
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Bakterieholdig luktfjerner.

Bruksområde

Meget bredt bruksområde som bl.a omfatter: røykfulle lokaler, offentlige toaletter, avfallscontainere og oppsamlingsområder for avfall, luktfjerning etter oversvømmelser og brann, slamavvanding og slamtørking, transportcontainere til slam, landbruk, dyr og kjæledyr, kompostering, matavfall.

Egenskaper

 • Innhold av tilpassede og spesialutvalgte bakterier sikrer en hurtig og langtidsvirkende nedbrytning av en lang rekke svovel- og nitrogenholdige stoffer, som vanligvis forbindes med avfallslukt. Dette inkluderer aminer, ammoniak, svovelforbindelser her under hydrogensulfid.
 • Fjerner fullstendig lukt ved direkte å nedbryte de organiske kilder til luktene.
 • Inneholder vekststimulerende ingredienser.

Lagring

Skal håndteres og oppbevares på en fullt forsvarlig måte slik at helseskader, brann, eksplosjon og andre ulykker unngås. Oppbevares frostfritt. Tåler ikke sterk varme. Oppbevares kjølig.

Bruk og dosering

Ristes før bruk. Påføres normalt overflatene ufortynnet, men kan også fortynnes med vann om ønskelig. Påføres manuelt, med sprayutstyr eller med automatisk doseringsutstyr.

Produktdata

 • Farge: Melkefarget
 • Tilstandsform: Væske
 • Lukt: Parfymeduft
 • Bulktetthet: 1,00 kg/l
 • pH: ~ 1,0 g/ml
 • RTU - Klar til bruk
 • Kartong: 12 stk.
 • Pall: 360 stk.

Deodize, 5 L

Tyktflytende rengjøringsmiddel og luktfjerner.
11065