Rexsa
Buster, 5 LProduktinformasjon

Varenummer
13195
Størrelse
5 ltr
Enhet
STK
Dokumentasjon
Sikkerhetsdatablad
På lager
kr 652,00

Type
Flytende vaske- og avfettingsmiddel.

Bruksområde
Brukes til grovrengjøring og avfetting av biler, busser, trailere, traktorer, anleggsmaskiner, maskindeler, containere, verkstedgulv, presenninger, motorvask o.l.
Brukes også i storkjøkken på fliser, emalje og rustfritt stål.

Egenskaper
  • Løser effektivt opp fett, olje, tjære, gressaft og fastbrent smuss fra alle overflater.

Lagring
Skal håndteres og oppbevares på en fullt forsvarlig måte slik at helseskader, brann, eksplosjon og andre ulykker unngås.
Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted.
Lagringstemperatur: 0-35 °C.

Bruk og dosering
Brukes i høytrykkspyler, lavtrykksprøyte eller vaskebøtte, i forholdet 1:1 - 1:50 med vann, avhengig av type vask og tilsmussningsgrad.
Motorvask 1:3
Grunnrengjøring 1:10
Alm. rengjøring 1:20
Lett rengjøring 1:50
Etterskylles grundig med vann.

Produktdata
Farge: Fargeløs
Tilstands: Gulaktig
Lukt: Svak lukt
Bulktetthet: ~ 1,0
pH (handelsvare): ~ 11,2
RTU - Klar til bruk

Kontakt

E-postadresse: post@rexsa.no
Telefonnummer: +47 66 81 39 70

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.