Rexsa
BarrierTech Hånddesinfeksjon Gel, 85% alkohol m/aloe vera, 1 L, dispenser packProduktinformasjon

Varenummer
300464
Enhet
STK
På lager
kr 264,00

Type
Gel til desinfeksjon av hender.

Ekstremt effektiv mot bakterier og virus. Etterlater myke og helt rene hender.

Bruksanvisning
Ta minst 3 ml Hånddesinfeksjon på tørr og ren hud. Gni nøye inn håndflaten, håndryggen, fingertuppene, neglene, mellom fingrene og håndleddet. Minimum 30 sekunder kontakttid. La hendene lufttørke. Unngå søl på tekstiler og gulv da dette kan gi flekker.

Fare
Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. VED KONTAKT MED ØYNENE:Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Aktive virkestoffer
Etanol 730 g/kg, 2-propanol 60g/kg. Biocidprodukt til hygiene for mennesker (PT1).

Enheten passer til vår dispenser 58514

Formuleringstype: Gel

Kontakt

E-postadresse: post@rexsa.no
Telefonnummer: +47 66 81 39 70

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.