Rexsa

Kategorier

Des Wipes 150Produktinformasjon

Varenummer
12273
Størrelse
150 stk
Enhet
STK
Dokumentasjon
Sikkerhetsdatablad
1-5 dager
kr 499,00

Type
Effektive desinfeksjonsservietter til fjerning av bakterier på overflater og utstyr m.m.

Bruksområde
Brukes der det stilles store krav til hygienen, for eksempel næringsmiddelindustri, helsesektoren, landbruk, leger og tannleger.

Bruksanvisning
Rengjør overflaten før desinfeksjon. Serviettene er klare til bruk. En til to servietter trekkes opp av boksen. Lukk beskyttelseshetten etter bruk så ikke serviettene tørker ut. Tørk av overflaten eller objektet. Etterfølgende avskylling er ikke nødvendig. Servietten må ikke bli tørr under bruk. Må ikke brukes av eller på barn.

Godkjenning
Desinfeksjonsmiddel godkjent av «Fødevarestyrelsen» under j.nr: 2007-205409-00955. Kun til profesjonelt bruk.

Oppbevaring
Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt , kjølig og godt ventilert sted . Holdes borte fra mat , drikke og dyrefor . Oksiderende materialer. Hol
des borte fra brannfarlige og brennbare materialer. Holdes vekk fra: Klor og baser. Lagringstemperatur: -15 °C til 25 °C.

Miljøforhold
Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt , kjølig og godt ventilert sted . Holdes borte fra mat , drikke og dyrefor . Oksiderende materialer. Holdes borte fra brannfarlige og brennbare materialer. Holdes vekk fra: Klor og baser. Lagringstemperatur: -15 °C til 25 °C.

Avhending
Må ikke tømmes i kloakkavløp; materialet og dets beholder må deponeres på en sikker måte . Rester skal destrueres i overensstemmelse med lokale forskrifter. Emballasjen må ikke brukes om igjen. SIKKERHET: Vennligst se etikett og sikkerhetsdatablad for informasjon om sikkerhet , håndtering og transport av produktet. Bruk biocider trygt. Les alltid etiketten og produktinformasjonen nøye før bruk!

Egenskaper
  • Lett å bruke, sikrer overflater og gjenstander bakteriefrie og etterlater overflatene rene og blanke.

Produktdata
  • Innhold: 50/150 servietter
  • Kartong: 6 stk.
  • Pall: 96 stk.

Kontakt

E-postadresse: post@rexsa.no
Telefonnummer: +47 66 81 39 70

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.